Minna no Niji#1st Cosplay Event

posted on 11 Oct 2011 19:40 by panrawin
โอ้โหบล็อก หมกมากี่เดือนแล้วเนี่ย
เปลี่ยนธีมใหม่แล้ว อย่าลืมกด F5 นะคะ  
 
.
.
.
ตามนี้แหละ ใครอยู่แถวๆนี้มาได้นะคะ ><
 
EDIT แล้ว!
 

:: งาน Minna No Niji เลื่อนไปจัดวันที่ 14 มกราคม 2555 แล้วนะคะ
 

  .. มีเหตุจำเป็นหลายอย่างทำให้ต้องเลื่อน...
 
 
 
 

ส่วนเรื่องสถานที่และเวลา
จัดที่เดิมเวลาเดิม
 

 
ที่ ลีการ์เด้นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

เวลา 10.00น.-17.00น.ค่ะ
 

อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะ : ))
 

edit @ 11 Oct 2011 20:34:20 by Jelato'

edit @ 11 Oct 2011 20:36:11 by Jelato'

edit @ 11 Oct 2011 20:39:43 by Jelato'

edit @ 19 Nov 2011 22:06:49 by Jelato'

edit @ 27 Nov 2011 20:06:40 by Jelato'

Comment

Comment:

Tweet

ใช่ค่ะ เค้าบอกให้เอามาประกาศกันเพิ่มเติมน่ะค่ะ : )

#2 By Jelato' on 2011-10-11 20:43

มีกรุ๊ปนี้อยู่ในเฟสใช่อันเดียวกันมั้ยคะ..เอาเคยเข้า

#1 By s-toshi on 2011-10-11 20:40